Pujada abusiva del preu del servei d’aigua

El dissabte 22 de febrer de 2014 a les 5 de la tarda, el Grup Municipal de CiU vam convocar tots els veïns de La Bisbal a explicar-los com han apujat les quotes de l’aigua i els possibles perquès. La reunió es va celebrar a la sala de La Societat i hi van assistir més de 120 persones.
Dic possibles perquè no rebem cap resposta de l’Ajuntament, la trista manera d’actuar del nostre equip de govern.
A finals d’estiu tots els bisbalencs vam comprovar que pagàvem molt més d’aigua i que era cada dos mesos, quan fins ara era cada tres mesos.

A la factura de l’aigua paguem per tres grups de conceptes:
– Consum de l‘aigua: paguem pel que consumim. Preus aprovats per l’equip de govern.
– Cànon de l’aigua: el cànon fixat per l’ACA, per la Generalitat de Catalunya i que s’aplica a tot Catalunya.
– Quotes de l’aigua: quotes que l’Ajuntament decideix aplicar.

A La Bisbal, fins el juliol de 2013. pagàvem la Quota de Servei i la Quota de Comptador que eren uns 8€ mensuals.
A partir de juliol paguem la Quota de Servei, la Quota de Comptador i una nova Quota de conservació d’infraestructures, que suposa 18,47€ mensuals!!! Increment de més del 125%
També comprovem que eliminen la Tarifa Social!!

L’equip de govern d’ERC no ha aprovat aquests preus per Ple ni ha informat als vilatans.
El grup de CiU ens comencem a moure i, per no perdre la costum, no rebem cap resposta de l’equip de govern. Ens posem en contacte amb la Comissió de Preus de Catalunya i ens envien els preus aprovats.

Com s’ha aprovat aquesta pujada ?:
L’empresa Aqualia proposa les noves quotes a l’Ajuntament. Aquest ha d’aprovar o desestimar aquesta proposta passant-ho per Ple. Però l’equip de govern no ho passa per Ple, sinó que no diu res i, per silenci administratiu, queda aprovat.
Aqualia informa a la Comissió de Preus d’aquestes noves quotes, amb l’aprovació de l’equip de govern per silenci administratiu, i la Comissió autoritza aquestes quotes.
En l’informe que fa la Comissió a Aqualia li fa l’advertiment que “ha de millorar el servei”.

El grup de CiU demanem una reunió amb l’alcalde, el regidor d’urbanisme i Aqualia perquè ens expliquen els motius d’aquestes pujades. La resposta que rebem, al cap de quinze dies, és: “Haurien de saber que és la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació (per cert governat pel seu partit), qui dictamina això”.

No només ens menteixen a nosaltres sinó que també menteixen i tracten d’ignorants a l’associació de veïns de l’Esplai. Aquesta Associació va adreçar unes preguntes sobre la pujada de l’aigua a l’Ajuntament. Van obtenir una resposta per escrit del regidor d’urbanisme, Sr. Rivas:
Pregunta de l’Associació: “Cual es el organismo responsable, que ha decidido cobrar el recibo del agua cada dos meses y no tres meses, como se hacía anteriormente?”
Resposta del Sr. Rivas: “La Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya del Departament d’empresa i ocupació”
Pregunta de l’Associació: “Cual es el organismo responsable de haber incluído en el recibo del agua, el cánon de infraestructuras?”
Resposta del Sr. Rivas: “La Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya del Departament d’empresa i ocupació. Es la Generalitat de Cataluña gobernada por convergencia i unió (CIU), quien ha hecho todo esto. Os adjuntamos tres documentos que certifican lo que aquí os respondemos”.
Els documents que adjunta són la resposta de la Comissió de Preus i l’informe tècnic. En els dos documents surt com a sol•licitant l’empresa Aqualia.

En la xerrada de dissabte vam explicar tot això i també les accions que tenim en marxa:
1r Recollida de signatures exigint a l’Equip de Govern de La Bisbal del Penedès:
INFORMAR ALS BISBALENCS de l’aplicació de les Quotes de Comptadors (des de 2011), les quotes d’infraestructures (juliol 2013), la pujada de la quota de servei (des del 2013) i l’eliminació de la tarifa social.
2n Que en el PLE ORDINARI del proper 18 de març aprovi:
REBAIXAR un mínim del 50% del total de quotes
Aprovar una nova TARIFA SOCIAL
SOLUCIONAR LES FUITES per excés de pressió de l’aigua a tot el municipi
FER LES INVERSIONS NECESSÀRIES per millorar les instal•lacions
3r Que l’Equip de Govern COMPLEIXI amb les inversions, les noves quotes i tarifes aprovades pel Ple del dia 18 de març

En un cap de setmana ja hem recollit més de 150 signatures !

El grup municipal de CiU demanarem que l’equip de govern posi aquests punts a l’ordre del dia del ple ordinari de 18 de març.
Si no compleixen, sol•licitarem un ple extraordinari amb aquests punts.

És un tema important i greu que no deixarem, lluitarem per aturar aquesta pujada del preu de l’aigua.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari