Plens no democràtics

Els Plens són un dels òrgans més importants de les Corporacions Municipals, es prenen acords essencials pels municipis i, en els debats, els diferents grups municipals discuteixen els punts de l’ordre del dia amb respecte, democràcia i seguint les regles del joc marcades per les lleis.
A La Bisbal, per desgràcia, no és així des que va entrar ERC a l’equip de govern el 2007, però el Ple extraordinari de gener de 2014 ha sigut el punt més alt d’antidemocràcia i abús de poder tant per part de l’alcalde com del secretari.

Ens ha sorprès molt l’actitud del secretari, ja que en el segon punt de l’ordre del dia, quan encara no havia intervingut cap regidor ni l’alcalde, ha dit que volia intervenir i ha fet de “regidor” no de secretari:
A tot això jo vull fer la següent intervenció: en l’últim ple que vam celebrar, la regidora de CiU MariCarmen Burgos, ens va vindre a explicar el conte de la lletera. Ens va explicar sense donar cap mena de paper, a dir que a sobre se li devien diners per una casa o no sé què ens va explicar Sra. Burgos. El que està clar, com li va dir el regidor Sr. Rivas, vostè que col•lapsa els serveis administratius d’aquest Ajuntament amb escrits i escrits, vostè no ha presentat cap escrit a dia d’avui que certifiqui tot això.
Vostè està mentint a l’Ajuntament, vostè està mentint a la ciutadania, està mentint a l’alcalde, als regidors de l’equip de govern i al secretari d’aquesta corporació.
Vostè, a sobre, Sra. Burgos, ens presenta un escrit per registre en el qual ens diu que, a partir d’ara els diners que vostè percebi com a assistències a Plens nosaltres els destinem a sufragar el deute que vostè té contret amb l’Ajuntament.
Sra. Burgos, no ho faré!
No ho faré com a secretari d’aquesta corporació mentre sigui aquí, i no ho faré perquè estaria prevaricant, i tindria una demanda de vostès.
Vostè els 30€ que percep per assistència a Plens, se’ls pot gastar en el que vulgui, com si vol anar a l’estanc a comprar tabaco, com si se’ls gasta al bar o com vulgui. Vostè pot agafar aquests 30€ i fer una donació, per exemple, a la Plataforma. I vostè no estaria malament que ho fes!
I vostè Sra. MariCarmen Burgos, que ve aquí (el secretari dona un cop de puny a la taula) i cobra els 30€ i ben merescuts que els té, falta el respecte a l’alcalde (el secretari dona un cop de puny a la taula), falta el respecte a l’equip de govern (el secretari dona un cop de puny a la taula) i falta el respecte al secretari de la corporació i dir que falsifiquem les actes, això és inadmissible!!
No m’interrompi, no falti vostè a la democràcia, falta a la democràcia i després ja tindrà el seu torn. Ja està bé aquí de suportar insults de part seva, de col•lapsar els serveis administratius, ja està bé!
D’utilitzar aquest Ple com si això fos un espectacle de televisió, de telebasura més impròpia. Aquí és un Ple municipal, aquí venim a parlar de propostes i vostè està convertint el Ple en una cosa denigrant. Jo mentre sigui secretari no ho permetré! I que ens falti al respecte i que ens faci escrits. Això és inadmissible!
Jo li havia de dir, l’alcalde que faci la seva feina política i que faci el que ha de fer, lo que sigui, però jo no li permetré. Vostè està col•lapsant els serveis administratius, què s’ha cregut vostè? Aquí dir-nos el que hem de fer nosaltres, vostè compleixi les seves obligacions i vostè si els diners els vol ingressar en un compte, els ingressa, però no ens digui com hem de fer la feina Sra MariCarmen Burgos, ja està bé!!

La llei marca molt clarament quin és el paper del secretari en el debat dels plens, concretament l’article 94.3 ROF: “Els funcionaris responsables de secretaria i d’intervenció, podran intervenir quan siguin requerits pel president per raons d’assessorament tècnic o aclariment de conceptes. Quan aquests funcionaris entenguin que en el debat s’ha plantejat alguna qüestió sobre la que es dubti de la legalitat o repercussió pressupostària del punt a debatre, podrà sol•licitar al president l’ús de la paraula per assessorar la Corporació”.

Per aquest motiu denunciem públicament que el secretari hagi pres la paraula per deixar anar el seu discurs i que l’alcalde no l’hagi aturat. És inadmissible que, al segle XXI, es donin aquests casos de falta de respecte vers els regidors, saltant-se la llei i que no es pugui fer res.

És cert que l’alcalde Sr Puigibet d’ERC va guanyar les eleccions per majoria absoluta el 2011 i que, per tant, els 900 vots són responsables d’aquestes actuacions. Però també és cert que el secretari ha de ser objectiu i ha de conèixer i aplicar les lleis i el sentit comú durant els Plens i avui hem comprovat que no és així.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari