Regidors de CiU guanyem dos contenciosos sobre drets de regidors

DRETS FONAMENTALS DELS REGIDORS: Sentència 177/2012 de 2 de maig de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona

Setembre de 2011: petició Grups municipals de CiU i PSC a l’Ajuntament perquè en el proper Ple que se celebri, s’hi incloguin els següents punts: Que es contestin totes les preguntes formulades i sense desposta; Que tots els grups municipals participin en la revista que edita l’Ajuntament i Posar a disposició de cada grup municipal un despatx o local a la seu de l’Ajuntament per poder realitzar les seves funcions.

Octubre 2011: presentem Contenciós administratiu per no haver inclòs els punts sol·licitats en cap ple.

Maig 2012: El Jutjat reconeix que l’Ajuntament ha vulnerat el dret fonamental reconegut a l’art. 23.1 de la Constitució. Condemna a l’Ajuntament a què aquests punts s’incloguin en l’ordre del dia del proper ple ordinari.

DISCRIMINACIÓ I FALTA DE TRANSPARÈNCIA EN LA CONCESSIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EN DETERMINADES ENTITATS BISBALENQUES: Sentència 193/2012 de 8 de maig de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona

Juny de 2011: s’acorda per Ple signar convenis amb quatre entitats, sense cap tipus de debat ni voluntat de consens per part de l’equip de govern, sense que les entitats hagin de justificar l’import rebut i amb defectes de forma (manca de nom i NIF dels representants de les entitats).

Juliol de 2011: presentem recurs de reposició a l’Ajuntament per declarar la nul·litat de l’acord del Ple.

Setembre de 2011: es desestima per Ple el recurs de reposició.

Novembre de 2011: presentem Contenciós Administratiu per demanar la nul·litat de l’aprovació dels convenis de col·laboració.

Maig 2012: sentència ferma per part del Jutjat, declarant la nul·litat de l’aprovació dels convenis.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari