Primeres accions de govern d’ERC el 2011

EL MAIG DE 2011, 900 PERSONES VAN DIR SÍ A :

6 DIES GOVERNANT I JA TENIM LA PRIMERA PUJADA D’IMPOSTOS

El Sr Puigibet acusa de mentidera a la regidora de CIU M Carmen Burgos per dir-li que ha apujat els impostos. També ha eliminat les bonificacions pels discapacitats i per la rehabilitació de vivendes antigues.

Va ser el passat 17 de juny al ple municipal de les 12 del migdia es va sotmetre a votació les modificacions a l’impost de construccions ( ICIO).

El primer canvi serà que es pagarà l’impost de construcció provisionalment a l’inici de les obres. A l’acabar-les, l’ajuntament pot sol·licitar la documentació que cregui oportuna per determinar el valor real de la citada construcció i passar un rebut addicional si considera que el valor de construcció és més gran al declarat.

El pagament provisional es fa a l’inici de la construcció, que es paga el 3,8% del valor de construcció.

Sobre quin valor ens cobraran l’impost?

La base imposable pel càlcul provisional serà la que resulti més gran dels següents imports:

1.- pressupost d’execució material d’obra visat pel col·legi d’arquitectes.

2.- El resultant d’aplicar la superfície construïda pels valors per metre quadrat que es van aprovar al ple del passat 17/06/2011.

Cas pràctic:

una vivenda unifamiliar aïllada ( xalet ) de 230 m2

pressupost d’execució material= 170.000€ x 3,8% pagaria 6.460€

230m2 x 1164 €/m2 (el preu aprovat el 2011) =267,720 €x3,8% pagaria 10.173€

COM QUE EL MÉS GRAN ÉS EL CÒMPUT PER MÒDULS, AQUEST SERÀ L’IMPORT A PAGAR

Comparativa entre el 2007 i el 2011 de l’aplicació dels mòduls:

Xalet de 280 m2:

Any 2007 valor const. ( 771€/m2): 199.180,80€ x3,8% = 7.568,87 €

Any 2011 valor const. ( 1164 /€m2) 325.920 € x 3,8% = 12.384,96 €

vivenda unifamiliar adossada 195m2 :

Any 2007 valor const. (652,08€/m2) 127,155,60 €x3,8% = 4.831,91 €

Any 2011 valor const (960,30 €/m2) 187,258,50 € x 3,80% = 7.115,82 €

pis de 130 m2

Any 2007 valor const, ( 592,80€/m2) 77.064€ x 3,80% = 2.928,43 €

Any 2011 valor const. ( 776 €/m2) 100.880€x 3,80% = 3.833,44 €

La regidora de CIU és una mentidera i no s’han apujat els impostos, però la veritat és que qui vulgui construir a la Bisbal pagarà més després de l’aprovació dels nous mòduls

A AIXÒ SE LI DIU APUJAR ELS IMPOSTOS AQUÍ I A LA XINA .

El govern d’ERC a La Bisbal viu permanentment als núvols i no fa cap acció que permeti als bisbalencs i al nostre municipi, superar la situació de crisi que estem vivint. La realitat és que costa molt més construir el 2011 que el 2007.

Aquesta primera pujada d’impostos és, sens dubte l’avantsala d’altres augments que vindran, ja que el nostre ajuntament no té Diners per seguir mantenint el ritme de vida actual.

Suprimeixen les bonificacions per les vivendes de més de 50 anys del 95% de l’impost de construcció. Aquest fet perjudica directament als nostres joves que no tindran ajudes per rehabilitar vivendes antigues per instal·lar-se a La Bisbal. També perjudica directament la qualitat de vida del municipi , ja que hem de facilitar que aquestes vivendes antigues es rehabilitin per evitar el perill que comporten les cases deshabitades i el paisatge que dóna als nostres carrers.

També se suspenen les ajudes del 50% per construccions i obres d’adequació per discapacitats, un col·lectiu especialment desprotegit i fràgil, al què el nostre Alcalde perjudica una vegada més.

L’augment de l’impost de construcció farà que un sector especialment perjudicat per la crisi actual, encara ho estigui més al nostre municipi, ja que els industrials de la Bisbal perden oportunitats de treball si no es construeixen o rehabiliten vivendes.

REALMENT NO HI HA CAP BENEFICI EN L’APUJADA D’AQUEST IMPOST, NI TAN SOLS EL DELS DINERS DE MÉS QUE ES PUGUIN RECAPTAR, I SÍ UN GRAN PERJUDICI A L’ANUL·LAR LES BONIFICACIONS.

Share

Deixa un comentari