La Bisbal és R.I.C. (República Independent Catalana)

L’abril de 2009 el grup municipal de CiU vam informar que l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès invertiria els més de 500.000eur per nova inversió execució immediata i creadora d’ocupació” a les obres d’execució i instal·lacions per a la recollida i canalització d’aigües residuals urbanes de la urbanització l’Esplai del Penedès i la seva depuració conforme al projecte d’instal·lació de sanejament d’aigües residuals urbanes”. A l’expedient no hi havia cap informe de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) conforme coneixia el projecte i l’autoritzava i per aquest motiu vam adreçar-nos a aquest organisme.

Qualsevol actuació referent a obres i infraestructures d’aigua i sanejament han d’estar informades i autoritzades per l’ACA, i encara més les actuacions que necessiten d’abocaments en rieres i torrents.

La resposta de l’ACA del 4 d’abril al grup municipal de CiU és molt clara i ho transcrivim literalment:

“ 1. A la Demarcació Territorial de l’Agència a Tarragona no consta cap sol·licitud en relació als aspectes esmentats, ni tampoc referent a informe o autorització d’abocament.

  1. L’Agència Catalana de l’Aigua no ha emès cap autorització al respecte.
  2. No consta cap informe emès al respecte.”

A partir d’aquí tornem a adreçar-nos a l’ACA per demanar-los que actuïn al respecte, que el nostre municipi no es pot permetre invertir uns diners en un projecte que no té el seu vist-i-plau i que pot no complir la normativa, fet que suposaria molta més inversió a la llarga per no fer les coses ben fetes.

A part d’aquest greu incompliment per part de l’Ajuntament, s’hi suma el fet que per portar a terme aquest projecte no hi ha cap empresa del nostre municipi que compleixi els requisits i que la creació d’ocupació serà de fora el municipi.

Per tant, el títol ho resumeix: República Independent Catalana, on no hi regnen les lleis ni organismes establerts, hi domina el pensament d’un equip de govern dictatorial i democràtic que crea els propis procediments i normatives.

Esperem que La Bisbal no perdem aquests diners per no tenir cap permís ni saber si es compleix la normativa, ni hàgim d’invertir-ne molts més després de l’obra per arreglar tot el que no estigui bé tant a nivell d’obra com de salut pública al tractar-se d’un tema de depuració d’aigua.

Share

Deixa un comentari