Més i més preguntes sense contestar

Al ple del 18 de març de 2009 hi havia l’apartat de precs i preguntes. Com que els regidors de l’oposició vam abandonar la sala abans d’aquest punt, no vam poder fer les preguntes. Per aquest motiu els regidors de CiU vam entrar a l’Ajuntament un escrit amb totes les preguntes per tal que ens les contestin per escrit.

La llei diu que l’equip de govern ha de contestar als regidors en el termini màxim d’un mes. Aquest escrit el vam entrar a finals de març i, per tant, ja fa més d’un mes, però si no han contestat res des que governen perquè ho haurien de fer ara?

Adjuntem les preguntes que vam fer per escrit a l’equip de govern. És una bona manera de conèixer com funcionen i com governen el nostre poble:

Referent al cobrament d’indemnitzacions per comesa específica (tenen aprovat cobrar 160eur per cada reunió que fan els regidors de l’equip de govern):

– Reunió per organització de festes tradicionals l’11 de novembre de la Sra. Mònika: amb qui i quin resultat

– Reunió per coordinar Casal de Nadal el 18 de novembre de la Sra. Mònika: on era la reunió? Es va fer Casal de Nadal?

– Reunió amb centres comercials i Banc d’aliments el 8 de gener de la Sra. Montserrat. Quins centres comercials? Quin resultat s’ha obtingut?

– Gestions de la Sra. Montserrat a l’oficina de Banesto a Barcelona acompanyant una família amb problemes el 12 de gener. Pot explicar en què consistia, sense dir els noms dels afectats?

– Reunió del Sr. Rivas per gestions col·lector Esplai el 5 de novembre, per depuradora Esplai el 16 de desembre. Com ha anat la gestió de les depuradores de l’Esplai per acabar fent-ho sense cap autorització? Sou conscients que es pot arribar a perdre la subvenció?

– Reunió del Sr.Rivas per acompanyar veïns de la Miralba a Urbanisme a Barcelona. Tots els veïns? Com van seleccionar els veïns per la reunió? Per quin motiu?

– Reunió de la Sra. Verdún per tràmits préstecs Banco Santander a Barcelona. La Sra. Pilar Verdún és agent col·laborador del BSCH on s’ha signat el préstec?

Referent a la relació de factures incloses als Decrets d’Alcaldia:

– Fra.830 Factures vàries pagades per Mónika de 142,99eur. Quines són aquestes factures vàries?

– Fra.5 i 6 de 1.339eur i 3.050eur. La Sra. Pilar pot explicar la relació amb aquesta empresa de construcció de la Bisbal?

– Fra. 874 i 959 d’advocats de 4.872eur I 3.944eur, de “honoraris reunions i assessoraments diversos”. A què corresponen aquestes reunions i assessoraments?

– Fra.10 de Task Consultors de 3.364eur del 50% de conveni cessió zona esportiva. Quin és aquest conveni?

– Fra. 681 de Sespac Sistemes Esportius de 4.408eur de redacció, disseny i impressió de 30 dossier promoció municipi. Quins dossiers són? I perquè només 30? Són 147eur cada dossier

– Fres 725, 726 i 727 de lloguer megafonia veïns Papagai de 139,2eur cadascuna. Eren reunions convocades per l’ajuntament? Perquè es lloga un equip de megafonia quan l’ajuntament disposa d’un equip portàtil de dos altaveus i un micròfon amb peu?

– Fra 841 de 300eur de concepte “moble de ermita per a l’Esplai”. Què vol dir?

– Fra 928 de 678,60eur de concepte “cama 4 articulaciones i colchón látex”. Perquè i per a qui es va comprar?

– Fra 64: de 114,10eur de “2 plòters cartells tancada a Sanitat”. Quines altres despeses va comportar la tancada a Sanitat a Tarragona?

Altres preguntes:

– Perquè s’abonen els imports dels llibres a famílies que porten els fills/es en escoles de fora el municipi i, per tant, no entren en el procés de sociabilització.

– Qui signa el préstec sol·licitat amb el BSCH per part del banc.

– La Sra. Pilar Verdún és agent col·laborador del BSCH on s’ha signat el préstec?

– Com és que no s’ha concedit cap subvenció a moltes entitats bisbalenques que ho van sol·licitar el 2008 i no se’ls hi ha dit el motiu?

– Perquè heu destinat els diners del govern espanyol per crear ocupació a empreses de fora la Bisbal?

– Com fareu front als pagaments de les obres de la Miralba pel baix percentatge de pagament dels parcel.listes tenint en compte que esteu al límit d’endeutament municipal?

– On són els informes i l’autorització de l’ACA per l’obra d’aigües residuals a l’Esplai?

Llegint aquestes preguntes i sense obtenir cap resposta després d’un mes, només pot ser per dos motius: por de dir la veritat o no saber totes respostes. Cadascú que prengui la seva conclusió.

Share

Deixa un comentari