Auditoria oculta

Aquest novembre de 2008 tots heu rebut a les vostres cases un paper de l’ajuntament (pagat amb diners públics) parlant d’una Auditoria. Tot això té un principi però encara no hi ha un final.

El principi. Es va encarregar una auditoria a una empresa sobre la gestió de l’anterior equip de govern. Aquesta auditoria, segons diu el paper, és del 2006 i mig 2007, per tant, no és massa explicativa d’una legislatura. Des de CiU hem sol·licitat per escrit vàries vegades poder accedir a l’informe d’aquesta auditoria. La resposta obtinguda fins ara és la mateixa resposta que sempre obtenim d’aquest equip de govern: no hi ha resposta.

El que es treu d’aquest paper pagat per tots i és l’absurditat i poca seriositat del Sr Puigibet. Només apareix la opinió subjectiva de l’alcalde sobre algunes frases suposadament extretes de l’informe d’auditoria que ningú ha vist.

De les frases n’hi ha que són per comentar. “va incorporar un dèficit no financer de 348.000€ el qual va ésser cobert amb finançament aliè en forma de préstecs a llarg termini”. Sense saber res més, això no diu res. Com que no hem vist l’informe, l’únic que es pot dir és que els préstecs sol·licitats a llarg termini de l’anterior equip de govern, eren per les obres del polígon industrial i les obres d’arranjament del nucli urbà. “…falten les signatures dels responsables encarregats…” És cert, tenia pendents de signar uns papers, i quan vaig a anar a signar-los se’m va fer fora de l’ajuntament. “Les operacions de capital que s’han portat a terme per l’anterior equip de govern pràcticament són nul·les”. Sense més informació no es pot fer cap comentari.

Després hi ha un ampli apartat on es diu tot el que estava pendent de cobrament per part de l’ajuntament. Quina barra! Primer si el senyor alcalde creu que el Consell Comarcal, qui reclamava els deutes aleshores, no feia bé la seva feina el que ha de fer és denunciar-ho allà on toca. Segon, senyor alcalde potser no ens posarem d’acord amb com vam gestionar els deutes però de segur que no em pot acusar de tenir-ne. En canvi, què em diu de l’actual equip de govern? encara esperem que presentin els certificats d’estar al corrent de pagament. Prediquin amb l’exemple, home.

L’actual equip de govern hauria de destinar els diners públics a informar, no a donar opinió i si volen informar nomes cal que publiquin l’auditoria, per exemple al web municipal, perquè tothom pugui treure les seves conclusions.

Si tots els forats negres que diuen que han trobat són els que comenten, potser que comencin a deixar-se d’excuses i es dediquin a governar.

Share

One Comment

  1. Prou 10 de febrer de 2015 10:51 am Respon

    Jo com tants i tants desitjo que quan entris a governar a l’ajuntament, de les primeres coses que cal fer es una bona auditoria i que es faci pública. Aviseu sobretot a la farmacia per que estiguin ben probeïts de antidiarreics i de tranquilitzants. De ben segur que seran necessaris.

Deixa un comentari