De mica en mica s’omplen la pica

El juliol de 2008 es porta a terme la primera comissió de comptes on hi intervé l’actual equip de govern format per ERC i ADMC. Per fer-ne cinc cèntims del funcionament direm que durant quinze dies els regidors poden consultar la documentació referent als comptes del 2007: factures, liquidació dels comptes, resum d’anys anteriors, el que se segueix devent, … En resum un mecanisme que la democràcia fixa per a què l’oposició pugui controlar qui governa.

Tot això, perfectament legislat i regulat, xoca amb la mentalitat de nen malcriat del nostre alcalde. I què fan els nens malcriats quan no els deixen fer la seva: rebequeries. Sí, sí, rebequeries com limitar l’accés als matins sabent que l’oposició treballa en aquest horari. O trucar a un funcionari perquè quan finalment hi anem al matí ens digués (a CiU i PSC) que la documentació ens l’havíem de mirar al taulell d’atenció al públic i a peu dret i que no se’ns podia donar cap còpia. Ni tant sols va tenir el valor de dir-ho a la cara!

Potser l’equip de govern es pensava que no aniríem a mirar la documentació ni a sol·licitar-ne cap còpia, que de moment, en una altra rebequeria, també ens negà. Doncs s’equivocaven. No poden amagar que l’alcalde hi ha mesos que ha cobrat més de 1.200€ en dietes. O que la factura dels mòbils supera els 1.000€ al mes. O que algun regidor ha cobrat 3,60€ de quilometratge per una demostració d’una màquina d’escombrar realitzada al mateix municipi i per la que ja havia cobrat 160€ en concepte d’assistència a reunions .

Hi ha unes regles que sinó per principis i educació s’han de seguir perquè les marca la llei. I si no es compleixen, com fins ara, el grup de CiU recorrerà a l’administració o òrgan competent per a que les faci complir. Temps al temps, senyor alcalde i cia. Tenim paciència, som constants i aconseguirem que tot el que no volen que se sàpiga sigui públic.

Share

Deixa un comentari